Místo přání
               

Dílo z kategorie: Aukce 2015Autor: Pavel Čáp
Rozměr: 50 x 60
Rok: 2015
Technika: barevná fotografie
Vyvolávací cena: 15000 Kč
Prodáno

Soubor, ze kterého pochází tato fotografie, využívá techniku práce se světlem a expozici na jedno "políčko" bez jakýchkoliv montáží a dalších počítačových externích vstupů a úprav. Užitá forma pracující s fotografickými zákonitostmi pro vyjádření dějů a obrazů, stejně jako prchavých okamžiků, kde právě světlo díky své nehmotné povaze je ideálním formátem pro jejich nastínění.

Fotografie "Místo přání" zpracovává jednu prastarou techniku o povaze práce s myslí. V ní je mysl každého z nás vnímána jako místnost, ve které je stůl a na němž leží otevřená kniha. Do této místnosti každý z nás určitou cestou vstupuje a do knihy může vepsat svá nejhlubší a nejniternější přání. Záleží na každém, do to tété své knihy mysli vloží a tím svůj život naplní.

Pavel Čáp, *1981 v Kladně. Absolvoval ČVUT v Praze, fakultu Dopravní, obor Provoz a ekonomika letecké dopravy. Souběžně tři roky studoval Institut Tvůrčí fofografie v Opavě. Ústředním motivem a linií průběhu vývoje jeho díla, je nalezení takové formy vyjádření, jež dokáže spojit a sjednotit jemné odstíny rozdílných pohledů, které mohou vycházet i jako odlišnosti technického a např. humanitního přístupu k jedné problematice. Světlo v podobě a technice jak jej autor na těchto snímcích používá, přesně naplňuje omu prchavou čistotu, na které se všechny, zdánlivě odlišné, přístupy shodují. Světlo je přesně to, co je nás schopno dovést ve shodě, nejen nad touto fotografií.