Linhartova nadace
   

Linhartova nadace byla založena v roce 1987. Posláním nadace je reagovat na aktuální společenské otázky prostřednictvím projektů rozvíjejících pluralitu názorového, společenského a v neposlední řadě uměleckého vyjádření současné generace.

V roce 1992 nadace iniciovala vznik dnes již legendárního pražského klubu Roxy a později také Experimentálního prostoru NoD a Komunikačního prostoru Školská 28. Tato místa nabízejí prostředí pro tvůrčí práci a setkávání umělců a mladých lidí. Během dvaceti tří let jejich fungování zde nalezlo svou výchozí pozici i dlouhodobé zázemí mnoho počinů českého alternativní umění. Nadace také od samého začátku vyvíjí úsilí a realizuje projekty na podporu a šíření vzácné tibetské kultury a celé její země, po vzoru bývalého presidenta Václava Havla. Podporujeme rozvojové a vzdělávací projekty v tibetském exilu a připravujeme k otevření Tibetské kulturní centrum – Tibet Open House v Praze.