Samorosti
   

SAMOROSTI všech zemí světa, spojte se!“

SAMOROSTI zastupují proměnlivou a širokou skupinu autorů, aktivních umělců různých národností, profesí, vzdělání, věku a společenského postavení, kteří se každoročně sdružují bez omezení v rámci jedné výstavní síně – Experimentálního prostoru NoD [No Dimension] – tj. „prostoru bez hranic“.
V rámci letošního třetího ročníku této barvité přehlídky jste mohli vidět vedle sebe díla akademiků, seniorů, mladých umělců, mentálně handicapovaných občanů a dokonce i jedné osoby ve výkonu trestu.

Díla Samorostů přinášení bohatý kaleidoskop stylů a technik, od malby, objektu, fotografie přes video až k netriviálním formám výtvarného výrazu (světelné objekty aj.) nezávislých umělců, kteří stojí vně tradiční a institucionalizovanou scénu českého výtvarného umění., stejně jako skupiny obyvatel s prokazatelným kreativním nadáním a uměleckým citem, kteří však mají ztížený proces socializace a začleňování se do běžné společnosti.

V naší aukci naleznete díla celkem 41 Samorostů, kteří je ku pomoci tibetským dětem věnovali. Přejeme všem dílům, aby našla spokojené majitele a vám, milí Samorosti, patří za tento váš dar velký DÍK!